Skoči na glavno vsebino
04 506 13 00 info@lu-skofjaloka.si

Administrator

Srednje poklicno izobraževanje

Prijavi
se

Dodatne informacije

Nina Salobir

tel. 04/506 13 60
nina.salobir@lu-skofjaloka.si

Naziv poklicne izobrazbe

administrator/administratorka

Pogoji za vpis

  • Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
  • končano nižje poklicno izobraževanje.

Izvedba izobraževanja 

Izobraževanje poteka v obliki organiziranih predavanj, konzultacij in samostojnega učenja. Predavanja se izvajajo 2 do 3-krat tedensko v popoldanskem času.

Trajanje izobraževanja

Od 1 do 3 let.

V osebnem izobraževalnem načrtu, ki ga ob vpisu pripravimo skupaj z vami, predvidimo vaše obveznosti za posamezno šolsko leto in trajanje izobraževanja. Udeležencem, ki so obiskovali ali končali katerikoli program srednjega poklicnega, srednjega strokovnega izobraževanja ali gimnazijo, se priznajo pozitivno ocenjeni predmeti, ki so po vsebini in številu ur primerljivi s predmeti v programu Administrator.

Šolnina

Šolnina je odvisna od predmetov oz. modulov, ki jih mora posameznik opraviti, možno je plačilo v obrokih.

Zaključni izpit

  • Pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Vpisna dokumentacija

  • Osebni dokument,
  • rojstni list,
  • poročni list,
  • zaključno spričevalo osnovne šole,
  • spričevalo zaključnega letnika srednje strokovne ali poklicne izobrazbe.

Kdaj se lahko vpišem?

Glavnina vpisov se opravi septembra, po dogovoru se lahko vpišete tudi med šolskim letom.

Programske enote Obvezno/izbirno Število kreditnih točk
A – splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina obvezno 12
Tuji jezik obvezno 9
Matematika obvezno 12
Umetnost obvezno 2
Naravoslovje obvezno 6
Družboslovje obvezno 6
Športna vzgoja oproščeno 7
Skupaj A 54
B – strokovni moduli
Temelji gospodarstva obvezno 5
Administrativno poslovanje obvezno 11
IKT in strojepisje obvezno 12
Upravni postopek obvezno 11
Izbirni predmet 1 izbirno 7
Izbirni predmet 2 izbirno 7
Skupaj B 53
Od tega minimalno za praktično izobraževanje:  
C – Praktično izobraževanje v šoli  
Praktični pouk 24
Č – Praktično usposabljanje z delom 
Praktično usposabljanje z delom 36
D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela 
Aktivno državljanstvo oproščeno 2
Interesne dejavnosti oproščeno 6
Skupaj D 8
E – Odprti del kurikuluma
Odprti kurikulum 27
Zaključni izpit (storitev in zagovor) 2
Skupaj kreditnih točk 180

Naročite se na naše novice

5 + 1 =

Zapri nastavitve dostopnosti