Skoči na glavno vsebino
04 506 13 00 info@lu-skofjaloka.si

Ekonomski tehnik

Srednje strokovno izobraževanje

Prijavi
se

Dodatne informacije

Nina Salobir

tel. 04/506 13 60
nina.salobir@lu-skofjaloka.si

Naziv strokovne izobrazbe

ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Pogoji za vpis

  • Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
  • končano nižje poklicno izobraževanje.

Izvedba izobraževanja 

Izobraževanje poteka v obliki organiziranih predavanj, konzultacij in samostojnega učenja. Predavanja se izvajajo 2 do 3-krat tedensko v popoldanskem času.

Trajanje izobraževanja

Od 1 do 4 let.

V osebnem izobraževalnem načrtu, ki ga ob vpisu pripravimo skupaj z vami, predvidimo vaše obveznosti za posamezno šolsko leto in trajanje izobraževanja. Udeležencem, ki so obiskovali ali končali katerikoli program srednjega poklicnega, srednjega strokovnega izobraževanja ali gimnazijo, se priznajo pozitivno ocenjeni predmeti, ki so po vsebini in številu ur primerljivi s predmeti v programu Ekonomski tehnik.

Šolnina

Šolnina je odvisna od predmetov oz. modulov, ki jih mora posameznik opraviti, možno je plačilo v obrokih.

Poklicna matura

  • Pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz gospodarstva,
  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izdelek oziroma storitev in zagovor.

 Vpisna dokumentacija

  • Osebni dokument,
  • rojstni list,
  • poročni list,
  • zaključno spričevalo osnovne šole,
  • spričevalo o zaključnem izpitu ali spričevala zaključenih letnikov srednje strokovne izobrazbe.

Kdaj se lahko vpišem?

Glavnina vpisov se opravi septembra, po dogovoru se lahko vpišete tudi med šolskim letom.

Programske enote Obvezno/izbirno Število kreditnih točk
A – splošnoizobraževalni predmeti    
Slovenščina obvezno 24
Matematika obvezno 19
Tuji jezik I obvezno 20
Tuji jezik II obvezno 10
Umetnost obvezno 3
Zgodovina obvezno 3
Geografija obvezno 3
Sociologija obvezno 3
Psihologija obvezno 3
Kemija obvezno 5
Biologija obvezno 5
Športna vzgoja oproščeno 14
Skupaj A   114
B – Strokovni moduli    
Poslovni projekti obvezno 12
Poslovanje podjetij obvezno 14
Ekonomika poslovanja obvezno 12
Sodobno gospodarstvo obvezno 21
Dva modula izbirno 13
Skupaj B   79

Od tega:

C – Praktično izobraževanje v šoli

  30
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu   6
D – Interesne dejavnosti   14
E – Odprti kurikulum   23
Poklicna matura (storitev in zagovor)   4
Skupaj kreditnih točk   240

Urnik

Naročite se na naše novice

10 + 14 =

Zapri nastavitve dostopnosti