Skoči na glavno vsebino
04 506 13 00 info@lu-skofjaloka.si

Gastronomija in turizem

Srednje strokovno izobraževanje

Prijavi
se

Dodatne informacije

Nina Salobir

tel. 04/506 13 60
nina.salobir@lu-skofjaloka.si

Naziv strokovne izobrazbe

gastronomsko-turistični tehnik/gastronomsko-turistična tehnica

Pogoji za vpis

  • Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
  • končano nižje poklicno izobraževanje.

Izvedba izobraževanja

Izobraževanje poteka v obliki organiziranih predavanj, konzultacij in samostojnega učenja. Predavanja se izvajajo 2 do 3-krat tedensko v popoldanskem času.

Trajanje izobraževanja

Od 1 do 4 let.

V osebnem izobraževalnem načrtu, ki ga ob vpisu pripravimo skupaj z vami, predvidimo vaše obveznosti za posamezno šolsko leto in trajanje izobraževanja. Udeležencem, ki so obiskovali ali končali katerikoli program srednjega poklicnega, srednjega strokovnega izobraževanja ali gimnazijo, se priznajo pozitivno ocenjeni predmeti, ki so po vsebini in številu ur primerljivi s predmeti v programu Predšolska vzgoja.

Šolnina

Šolnina je odvisna od predmetov oz. modulov, ki jih mora posameznik opraviti, možno je plačilo v obrokih.

Poklicna matura

  • Pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz gastronomije in turizma s podjetništvom,
  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izdelek oziroma storitev in zagovor. 

Vpisna dokumentacija

  • Osebni dokument,
  • rojstni list,
  • poročni list,
  • zaključno spričevalo osnovne šole,
  • spričevalo o zaključnem izpitu ali spričevala zaključenih letnikov srednje strokovne izobrazbe.

Kdaj se lahko vpišem?

Glavnina vpisov se opravi septembra, po dogovoru se lahko vpišete tudi med šolskim letom. 

Programske enote Obvezno/izbirno Število kreditnih točk
A – splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina obvezno 24
Tuji jezik I obvezno 20
Tuji jezik Ii obvezno 8
Matematika obvezno 19
Umetnost obvezno 3
Zgodovina obvezno 5
Geografija obvezno 5
Sociologija izbirno 3
Psihologija izbirno 3
Fizika obvezno 3
Kemija obvezno 3
Biologija obvezno 3
Športna vzgoja oproščeno 14
Skupaj A 110
B – Strokovni moduli
Osnove gostinstva in turizma obvezno 8
Podjetništvo in zakonodaja obvezno 8
Poslovno komuniciranje in IKT obvezno 8
Naravna in kulturna dediščina obvezno 8
Priprava rednih obrokov izbirno 12
Priprava izrednih obrokov izbirno 12
Strežba rednih obrokov izbirno 8
Strežba izrednih obrokov izbirno 8
Turistično spremljanje in vodenje izbirno 12
Svetovanje in prodaja turističnih proizvodov izbirno 8
Obdelava turističnih informacij izbirno 12
Hotelska in receptorska dela izbirno 8
Priprava dietnih jedi izbirno 3
Catering izbirno 3
Estetika in senzorika izbirno 3
Kulinarika in vina v Sloveniji in svetu izbirno 3
Animacija izbirno 6
Organizacija turističnih storitev izbirno 6
Dopolnilne dejavnosti v hotelu izbirno 3
Turistično destinacijski menedžment izbirno 3
Restavracijsko slaščičarstvo izbirno 3
Priprava jedi pred gostom in mešanje pijač izbirno 3
Skupaj B 75
Od tega minimalno za praktično izobraževanje:  
C – Praktično izobraževanje v šoli  
Praktični pouk 24
Č – Praktično usposabljanje z delom
Praktično usposabljanje z delom 10
D – Interesne dejavnosti
Aktivno državljanstvo oproščeno 2
Interesne dejavnosti oproščeno 13
Skupaj D 15
E – Odprti del kurikuluma
Odprti kurikulum 26
Poklicna matura (izdelek oz. storitev in zagovor) 4
Skupaj kreditnih točk 240

Urnik

Naročite se na naše novice

5 + 6 =

Zapri nastavitve dostopnosti