Skoči na glavno vsebino
04 506 13 00 info@lu-skofjaloka.si

Predšolska vzgoja

Poklicni tečaj

Prijavi
se

Dodatne informacije

Nina Salobir

tel. 04/506 13 60
nina.salobir@lu-skofjaloka.si

Naziv strokovne izobrazbe

vzgojitelj predšolskih otrok/vzgojiteljica predšolskih otrok

V primeru, da imate strokovni naziv profesor ali magister profesor oz. končan določen univerzitetni ali visokošolski študijski program, lahko z zaključenim poklicnim tečajem opravljate delo diplomirane vzgojiteljice predšolskih otrok.

Pogoji za vpis

  • Uspešno zaključen četrti letnik gimnazije ali
  • uspešno zaključen zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

Izvedba izobraževanja

Izobraževanje poteka v obliki organiziranih predavanj, konzultacij in samostojnega učenja. Predavanja se izvajajo 2 do 3-krat tedensko v popoldanskem času.

Trajanje izobraževanja

1 leto.

V osebnem izobraževalnem načrtu, ki ga ob vpisu pripravimo skupaj z vami, predvidimo vaše obveznosti za šolsko leto.

Šolnina

Šolnina je odvisna od predmetov oz. modulov, ki jih mora posameznik opraviti, možno je plačilo v obrokih.

Poklicna matura

  • Pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskega otroka,
  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izpitni nastop in zagovor.

 Vpisna dokumentacija

  • Osebni dokument,
  • rojstni list,
  • poročni list,
  • spričevalo o maturi,
  • obvestilo o uspehu pri maturi,
  • spričevali 3. in 4. letnika predhodnega izobraževanja.

Kdaj se lahko vpišem?

Avgusta in septembra, po dogovoru tudi oktobra.

Programska enota Obvezno/izbirno Število kreditnih točk
B – strokovni moduli
Komunikacijske veščine obvezno 3
Predšolska pedagogika obvezno 3
Razvojna psihologija obvezno 3
Varnost in zdravje v vrtcu obvezno 3
Kurikulum oddelka v vrtcu obvezno 6
Likovno, glasbeno in plesno izražanje obvezno 16
Matematika kot igra izbirno 3
Otrok in jezik izbirno 3
Narava in družba za otroke izbirno 6
Skupaj B 40
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
Praktično usposabljanje z delom 12
E – Odprti kurikulum
Odprti kurikulum 4
Poklicna matura 4
Skupaj kreditnih točk 60

Naročite se na naše novice

13 + 8 =

Zapri nastavitve dostopnosti