Skoči na glavno vsebino
04 506 13 00 info@lu-skofjaloka.si

Predšolska vzgoja

Srednje strokovno izobraževanje

Prijavi
se

Dodatne informacije

Nina Salobir

tel. 04/506 13 60
nina.salobir@lu-skofjaloka.si

Naziv strokovne izobrazbe

vzgojitelj predšolskih otrok/vzgojiteljica predšolskih otrok

Pogoji za vpis

  • Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
  • končano nižje poklicno izobraževanje.

Izvedba izobraževanja

Izobraževanje poteka v obliki organiziranih predavanj, konzultacij in samostojnega učenja. Predavanja se izvajajo 2 do 3-krat tedensko v popoldanskem času.

Trajanje izobraževanja

Od 1 do 4 let.

V osebnem izobraževalnem načrtu, ki ga ob vpisu pripravimo skupaj z vami, predvidimo vaše obveznosti za posamezno šolsko leto in trajanje izobraževanja. Udeležencem, ki so obiskovali ali končali katerikoli program srednjega poklicnega, srednjega strokovnega izobraževanja ali gimnazijo, se priznajo pozitivno ocenjeni predmeti, ki so po vsebini in številu ur primerljivi s predmeti v programu Predšolska vzgoja.

Šolnina

Šolnina je odvisna od predmetov oz. modulov, ki jih mora posameznik opraviti, možno je plačilo v obrokih.

Poklicna matura

  • Pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskega otroka,
  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izpitni nastop in zagovor.

 Vpisna dokumentacija

  • Osebni dokument,
  • rojstni list,
  • poročni list,
  • zaključno spričevalo osnovne šole,
  • spričevalo o zaključnem izpitu ali spričevala zaključenih letnikov srednje strokovne izobrazbe.

Kdaj se lahko vpišem?

Glavnina vpisov se opravi septembra, po dogovoru se lahko vpišete tudi med šolskim letom.

Programska enota Obvezno/izbirno Število kreditnih točk
A – splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina obvezno 24
Tuji jezik obvezno 20
Matematika obvezno 19
Umetnost obvezno 4
Zgodovina obvezno 6
Geografija obvezno 6
Sociologija obvezno 3
Psihologija obvezno 3
Fizika obvezno 3
Kemija obvezno 3
Biologija obvezno 6
Športna vzgoja oproščeno 14
Skupaj A 111
B – strokovni moduli
Veščine sporazumevanja obvezno 5
Predagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju obvezno 5
Razvoj in učenje predšolskega otroka obvezno 6
Varno in zdravo okolje obvezno 5
Kurikulum oddelka v vrtcu obvezno 6
Igre za otroke obvezno 4
Ustvarjalno izražanje obvezno 20
Matematika za otroke obvezno 4
Jezikovno izražanje otrok obvezno 4
Naravoslovje za otroke obvezno 4
Družboslovje za otroke obvezno 4
Informativno komunikacijska tehnologija obvezno 4
Izbirni predmet 1 izbirno 6
Skupaj B 77
Od tega minimalno za praktično izobraževanje:  
C – Praktično izobraževanje v šoli  
Praktični pouk 10
Č – Praktično usposabljanje z delom
Praktično usposabljanje z delom 20
D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela  
Aktivno državljanstvo oproščeno 2
Interesne dejavnosti oproščeno 13
Skupaj D 15
E – Odprti del kurikuluma
Odprti kurikulum 13
Poklicna matura 4
Skupaj kreditnih točk 240

Naročite se na naše novice

10 + 8 =

Zapri nastavitve dostopnosti