Skoči na glavno vsebino
04 506 13 00 info@lu-skofjaloka.si

Tehnik računalništva

Poklicni tečaj

Prijavi
se

Dodatne informacije

Nina Salobir

tel. 04/506 13 60
nina.salobir@lu-skofjaloka.si

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe

tehnik/tehnica računalništva

Pogoji za vpis

  • Uspešno zaključen četrti letnik gimnazije ali
  • uspešno zaključen zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

Izvedba izobraževanja

Izobraževanje poteka v obliki organiziranih predavanj, konzultacij in samostojnega učenja. Predavanja se izvajajo 2 do 3-krat tedensko v popoldanskem času.

Trajanje izobraževanja

1 leto.

V osebnem izobraževalnem načrtu, ki ga ob vpisu pripravimo skupaj z vami, predvidimo vaše obveznosti za šolsko leto.

Šolnina

Šolnina je odvisna od predmetov oz. modulov, ki jih mora posameznik opraviti, možno je plačilo v obrokih.

Poklicna matura

  • Pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz računalništva,
  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izdelek oziroma storitev in zagovor.

 Vpisna dokumentacija

  • Osebni dokument,
  • rojstni list,
  • poročni list,
  • spričevalo o maturi,
  • obvestilo o uspehu pri maturi,
  • spričevali 3. in 4. letnika predhodnega izobraževanja.

Kdaj se lahko vpišem?

Avgusta in septembra, po dogovoru tudi oktobra.

Programske enote Obvezno/izbirno Število kreditnih točk
B – Strokovni moduli
Upravljanje s programirljivimi napravami obvezno 8
Vzdrževanje informacijske strojne opreme obvezno 7
Vzdrževanje informacijske programske opreme obvezno 7
Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij obvezno 6
Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov obvezno 7
Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij obvezno 9
Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz obvezno 7
Izbirni predmet 1 izbirno 8
Izbirni predmet 2 izbirno 8
Skupaj B 67
Od tega minimalno za praktično izobraževanje:  
C – Praktično izobraževanje v šoli  
Praktični pouk 16
Č – Praktično usposabljanje z delom
Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu 2
E – Odprti del kurikuluma
Odprti kurikulum 4
Poklicna matura (izdelek oz. storitev in zagovor) 4
Skupaj kreditnih točk 77

Naročite se na naše novice

7 + 15 =

Zapri nastavitve dostopnosti