Skoči na glavno vsebino
04 506 13 00 info@lu-skofjaloka.si

Začetna integracija priseljencev – ZIP

Dodatne informacije

Mateja Božnar

tel. 04 506 13 20
mateja.boznar@lu-skofjaloka.si

Program Začetna integracija priseljencev – ZIP je javnoveljavni izobraževalni program za učenje slovenščine za odrasle priseljence, ki ne daje javnoveljavne izobrazbe.

Namen programa

Namen programa je razvijati zmožnost sporazumevanja v slovenščini kot neprvem jeziku in tako omogočati lažjo vključitev priseljencev v slovensko družbo in na trg dela ter na ta način prispevati k družbeni koheziji. Poleg učenja slovenskega jezika se udeleženci seznanjajo s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo Republike Slovenije. V proces učenja slovenskega jezika so integrirane vsebine iz življenja in dela, ki krepijo integracijo priseljencev v slovensko družbo.

Cilji programa

Udeleženec v programu ZIP razvija zmožnost sporazumevanja v slovenščini in spoznava nekatere specifike slovenske družbe in kulture, predvsem v svojem okolju. Program omogoča tudi pridobivanje temeljnih informacij o slovenski družbi, njeni zgodovini, kulturi in ustanovni ureditvi ob nastanitvi oziroma na začetku bivanja v Sloveniji.

 

Uredba o zagotavljanju pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije (Uradni list RS, št. 109/23, 27/24)

Ciljna skupina programa ZIP so odrasli priseljenci različnih starosti, stari najmanj 16 let, ki niso državljani Evropske unije.

Za vključitev v program ZIP je potrebno Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v enotnem programu, ki ga izda upravna enota kraja bivanja.

Če se želite vključiti v program nas pokličite na 04 506 13 20 ali pišite na mateja.boznar@lu-skofjaloka.si in dogovorili se bomo za termin vpisa. Ob vpisu s sabo prinesete Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v enotni program in veljaven osebni dokument (osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, potni list…). Nato boste vabljeni na testiranje predznanja slovenskega jezika. Glede na rezultate testiranja bomo pripravili osebni izobraževalni načrt in določili začetek izobraževanja.

 

Projekt bo potekal od dneva podpisa pogodbe do porabe sredstev namenjenih izvajanju programa oziroma najkasneje do 30. 6. 2026.

Program obsega 180 pedagoških ur. Možno se je vključiti v dopoldanske ali popoldanske skupine. Dopoldanska skupina se izvaja, če je zanjo vpisanih dovolj udeležencev. Pouk traja dvakrat tedensko po 4 pedagoške ure.

Po koncu programa udeleženci prejmejo javnoveljavno listino o uspešno opravljenem usposabljanju ZIP.

 

 

 

Izvajanje programa učenja slovenskega jezika in seznanjanaj s slovensko zgodvoino, kulturo in ustavno ureditvijo v obliki enotnega programa Začetna integracija priseljencev (ZIP) sofinancirata Evropska unija iz Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) in Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov. 

Naročite se na naše novice

13 + 13 =

Zapri nastavitve dostopnosti