Skoči na glavno vsebino
04 506 13 00 info@lu-skofjaloka.si

Administrator

Prijavi
se

Dodatne informacije

Nina Salobir

tel. 04/506 13 60
nina.salobir@lu-skofjaloka.si

Vpisni pogoj

Uspešno končana osnovna šola.

 

Trajanje in potek izobraževanja

Izobraževanje s končano osnovno šolo traja tri leta. Kandidatom, ki so obiskovali ali končali katerikoli program srednjega poklicnega, srednjega strokovnega izobraževanja ali gimnazijo, se priznajo pozitivno ocenjeni predmeti, ki so po vsebini in številu ur primerljivi s predmeti v programu administrator. Trajanje izobraževanja je tako odvisno od števila in predmetov, ki so priznani.

Predavanja potekajo tri do štirikrat tedensko od 16.30 do 19.30 ure po štiri pedagoške ure.

 

Pogoji za dokončanje programa

Uspešno opravljeni izpiti ter druge obveznosti po predmetniku ter zaključni izpit.

 

Vsebina zaključnega izpita

Teoretični del:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • ustni izpit iz poslovne tehnike.

Praktični del:

  • izdelek in zagovor, s katerim kandidat dokazuje povezanost strokovno-teoretičnega in praktičnega znanja.
 

Nadaljnje izobraževanje

Po zaključku programa administrator lahko šolanje nadaljujete v programu poklicno tehniškega izobraževanja ekonomski tehnik.

 

Začetek

Predavanja se začnejo oktobra 2019, vpis je možen tudi med šolskim letom.

 

Prijave in informacije

Dodatne informacije lahko dobite ob ponedeljkih od 9. do 17. ure, ob torkih, sredah in četrtkih od 9. do 15. ure, ob petkih od 9. do 13. ure, osebno na Ljudski univerzi Škofja Loka, Podlubnik 1 b, soba 160.

Predmet Letnik
Slovenščina 1. | 2. | 3.
Tuji jezik 1 1. | 2. | 3.
Matematika 1. | 2.
Umetnost 1.
Naravoslovje 1.
Družboslovje 1.
Tuji jezik 2 1. | 2. | 3.
Poslovna tehnika 1. | 2. | 3.
Računovodstvo 2.
Poslovna informatika 1. | 2. | 3.
Praktični pouk 1. | 2. | 3.
Delovna praksa 2.

Izbirni predmeti

Poslovno področje:

Predmet Letnik
Poslovna matematika s statistiko 3.
Pravo 3.
Tajniško poslovanje 3.

Informativno področje:

Predmet Letnik
Trženje 3.
Retorika 3.
Telekomunikacije 3.

Urnik

Naročite se na naše novice

2 + 10 =

Zapri nastavitve dostopnosti