Skoči na glavno vsebino
04 506 13 00 info@lu-skofjaloka.si

Predšolska vzgoja

Prijavi
se

Dodatne informacije

Nina Salobir

tel. 04/506 13 60
nina.salobir@lu-skofjaloka.si

Pogoji za vpis

Edini pogoj za vpis je končana osnovna šola.

Kdaj se lahko vpišem?

Največ udeležencev se vpiše septembra.

Potek programa

Izobraževanje poteka 3–4 krat na teden med 16.30 in 19.30 uro – predavanja, delavnice, vaje. Po zaključku nekaterih strokovnih predmetov opravljate praktično usposabljanje v vrtcu. Ko opravite vse obveznosti, program zaključite s poklicno maturo, ki jo sestavljajo
dva splošna in dva strokovna predmeta:

  • slovenščina,
  • matematika ali tuji jezik,
  • vzgoja predšolskega otroka,
  • izpitni nastopi v vrtcu in zagovor.

Trajanje programa

V načrtu, ki ga pripravimo skupaj z vami, predvidimo vaše obveznosti. Oglejte si celoten predmetnik. Če …
– imate čas in voljo, lahko štiriletni program končate v treh letih,
– ste srednjo šolo prekinili ali končali -poklicno šolo lahko končate še prej, ker se vam primerljivi predmeti priznajo,
– imate končan najmanj 4. letnik srednje šole, se lahko vpišete v enoletni poklicni tečaj.

Predmet Obvezno/izbirno Število kreditnih točk
A – Splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina obvezno 24
Matematika obvezno 19
Tuji jezik obvezno 20
Umetnost obvezno 4
Zgodovina obvezno 6
Geografija obvezno 6
Sociologija obvezno 3
Psihologija obvezno 3
Fizika obvezno 3
Kemija obvezno 3
Biologija obvezno 6
Športna vzgoja oproščeno 14
Skupaj A 111
B – Strokovni moduli
Veščine sporazumevanja obvezno 5
Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju obvezno 5
Razvoj in učenje predšolskega otroka obvezno 6
Varno in zdravo okolje obvezno 5
Kurikulum oddelka v vrtcu obvezno 6
Igre za otroke obvezno 4
Ustvarjalno izražanje obvezno 20
Matematika za otroke obvezno 4
Jezikovno izražanje otrok obvezno 4
Naravoslovje za otroke obvezno 4
Družboslovje za otroke obvezno 4
Informativno komunikacijska tehnologija obvezno 4
En modul izbirno 6
Skupaj B 77

Od tega:

C – Praktično izobraževanje v šoli

10
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu 20
D – Interesne dejavnosti 14
E – Odprti kurikulum 14
Poklicna matura (storitev in zagovor) 4
240

Urnik

Naročite se na naše novice

12 + 1 =

Zapri nastavitve dostopnosti