Skoči na glavno vsebino
04 506 13 00 info@lu-skofjaloka.si

Digitalne kompetence 30+

Dodatne informacije

Tanja Avman

tel. 04/506 13 80
tanja.avman@lu-skofjaloka.si

Namen projekta je izvedba programov neformalnega izobraževanja za pridobivanje osnovnih in naprednih digitalnih kompetenc prebivalcev Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) starih 30 let in več. Z udeležbo na izobraževanjih udeleženci krepijo zavesti o prednostih uporabe digitalnih orodij za življenje posameznika in družbo kot celoto ter krepijo zaupanje v digitalne tehnologije, razumevanje digitalnih tehnologij ter njihove odgovorne in varne uporabe.

Cilji projekta so:

  • pridobivanje in dvig osnovnih digitalnih kompetenc odraslih prebivalcev RS starih 30 let in več,
  • spodbujanje zanimanja za digitalne tehnologije, njihovo razumevanje ter odgovorno in varno uporabo,
  • pridobivanje in dvig naprednih digitalnih kompetenc.

Kontaktna točka:
Ljudska univerza Škofja Loka, Partizanska cesta 1, Škofja Loka
vsak delovnik od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob torkih in četrtkih do 16.00

Digitalne kompetence 30+ (osnovni nivo)

1. sklop: Informacijska in podatkovne pismenosti
1.1 Brskanje, iskanje in filtriranje podatkov, informacij in digitalnih vsebin
1.2 Vrednotenje podatkov, informacij in digitalnih vsebin
1.3 Upravljanje s podatki, informacijami in digitalnimi vsebinami

2. sklop: Komuniciranje in sodelovanje
2.1 Interakcije z uporabo digitalnih vsebin
2.2 Izmenjava informacij in vsebin z uporabo digitalnih vsebin
2.3 Vključevanje v spletno državljanstvo
2.4 Sodelovanje z uporabo digitalnih tehnologij
2.5 Spletni bonton ali netetika
2.6 Upravljanje digitalne identitete

3. sklop: Ustvarjanje digitalnih vsebin
3.1 Razvijanje vsebin
3.2 Integriranje in ponovno izdelovanje
3.3 Avtorske pravice in licence

4. sklop: Varnost
4.1 Varovanje naprav
4.2 Varovanje osebnih podatkov
4.3 Varovanje zdravja
4.4 Varovanje okolja

5. sklop: Reševanje težav
5.1 Reševanje tehničnih težav
5.2 Identificiranje potrebnih in tehničnih možnosti
5.3 Inoviranje in kreativna raba tehnologije
5.4 Identificiranje razkoraka pri digitalnih kompetencah

Digitalne kompetence 30+ (napredni nivo)

1. sklop: Informacijska in podatkovne pismenosti
1.1 Brskanje, iskanje in filtriranje podatkov, informacij in digitalnih vsebin
1.2 Vrednotenje podatkov, informacij in digitalnih vsebin
1.3 Upravljanje s podatki, informacijami in digitalnimi vsebinami

2. sklop: Komuniciranje in sodelovanje
2.1 Interakcije z uporabo digitalnih vsebin
2.2 Izmenjava informacij in vsebin z uporabo digitalnih vsebin
2.3 Vključevanje v spletno državljanstvo
2.4 Sodelovanje z uporabo digitalnih tehnologij
2.5 Spletni bonton ali netetika
2.6 Upravljanje digitalne identitete

3. sklop: Ustvarjanje digitalnih vsebin
3.1 Razvijanje vsebin
3.2 Integriranje in ponovno izdelovanje
3.3 Avtorske pravice in licence

4. sklop: Varnost
4.1 Varovanje naprav
4.2 Varovanje osebnih podatkov
4.3 Varovanje zdravja
4.4 Varovanje okolja

5. sklop: Reševanje težav
5.1 Reševanje tehničnih težav
5.2 Identificiranje potrebnih in tehničnih možnosti
5.3 Inoviranje in kreativna raba tehnologije
5.4 Identificiranje razkoraka pri digitalnih kompetencah

Udeleženci se bodo uvrstili v ustrezni program na podlagi preizkusa digitalnih znanj in spretnosti.

Urniki izvedbe programov:

Ljudska univerza Škofja Loka, Partizanska cesta 1, Škofja Loka
1. skupina: 23. 10., 6., 13. in 20. 11. 2023, od 8.00 do 9.30 (10.15)
2. skupina: 24. 10., 7., 14. in 21. 11. 2023, od 8.00 do 9.30 (10.15)
3. skupina: 25. 10., 8., 15. in 22. 11. 2023, od 8.00 do 9.30 (10.15)
4. skupina: 26. 10., 9., 16. in 23. 11. 2023, od 16.00 do 17. 30 (18.15)
5. skupina: 27. 10., 10., 17. in 24. 11. 2023, od 8.00 – 9.30 (10.15)

Osnovna šola Železniki, Otoki 13, Železniki
1. skupina: 23. 10., 6., 13. in 20. 11. 2023, od 16.00 do 17. 30 (18.15)
2. skupina: 10., 17. in 24. 11. 2023 in 1. 12., od 16.00 do 17. 30 (18.15)

Osnovna šola Žiri, Jobstova cesta 22, Žiri
1. skupina: 24. 10., 7., 14. in 21. 11. 2023, od 16.00 do 17. 30 (18.15)
2. skupina: 25. 10., 8., 15. in 22. 11. 2023, od 16.00 do 17. 30 (18.15)

Sokolski dom, Poljanska cesta 87, Gorenja vas
1. skupina: 26. 10., 9., 16. in 23. 11. 2023, od 8.00 – 9.30 (10.15)
2. skupina: 26. 10., 9., 16. in 23. 11. 2023, od 9.45 (10.30) do 9.45 (12.45)

 

Projekt bo potekal od dneva podpisa pogodbe do 31. 12. 2023.

 

Ljudska univerza Ajdovščina (vodilni partner), Ljudska univerza Škofja Loka, Ljudska univerza Koper, Ljudska univerza Ilirska Bistrica, Ljudska univerza Postojna, Ljudska univerza Sežana

                                       

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.
Projekt se izvaja v okviru programa React EU, Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os 16: »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«, prednostna naložba »1. Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva.«

Povezave na spletne strani:

Kohezijska politika v Sloveniji
Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Organ upravljanja

Naročite se na naše novice

15 + 12 =

Zapri nastavitve dostopnosti